GARANTIE

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Naast de wettelijke garantie verleent Elmarc B.V. voor de Nederlandse markt een coulance-regeling, gebaseerd op de economische levensduur lijst van UNETO-VNI. Deze regeling doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie.

De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen  die binnen de gestelde kwaliteit van de fabriek vallen. Herstellingen uitgevoerd door een niet-geautoriseerd service center zullen niet worden vergoed. Schade aangericht door een niet-geautoriseerd service center wordt niet gedekt door deze garantie.

Deze garantie sluit ook de volgende oorzaken uit:

-       Gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan.                                                                                

-       Aanpassingen, onderhoud of modificaties en vervanging van onderdelen ten gevolgen van normale slijtage.

-       Oneigenlijk gebruik en schade door externe factoren, nalatigheid en wijzigingen.

-       Gebruik van niet-originele onderdelen en /of accessoires.

-       Bij zakelijke, industriële of commerciële toepassingen.

-       Producten met een onleesbaar serienummer.

-       Schade veroorzaakt door bliksem,water,vuur, vandalisme,oorlog, verkeerde netspanning, onvoldoende ventilatie of enige andere oorzaak buiten onze controle.

De garantie sluit wettelijke of andere rechten, overeenkomstig de geldende wetgeving in het land van aankoop, niet uit.